SannaLauslahti

Kaikki blogit puheenaiheesta Vapaa markkinatalous

Markkinaehtoisuuden vaatimus uhka kotimaiselle ruuantuotannolle

A-studiossa 31.3 Liberan toiminnanjohtaja Heikki Pursiainen sanoi, että maanviljelijät on laitettava samalle viivalle muiden yrittäjien kanssa, eikä kannattamatonta toimintaa saa pitää yllä tuilla. Sovelletaanko periaatetta kaikkiin yrityksiin? Esimerkiksi Terveystalon liikevaihdosta kolmasosa tulee suoraan kela-korvauksista, eli 2013 valtion tuki oli yli 100 miljoonaa euroa. Kohdistuuko näin massiivinen tuki sitä kipeimmin tarvitsevalle?

NL talouden tehottomuus

Jouko Heyno on tuonut esiin NL hintamekanismin toimimattomuuden. Silloisessa suunnitelma taloudessa tuotteelle määriteltiin hinta ja tuotantomäärät. Markkinat eivät voineet vaikuttaa kumpaankaan. Tämä aiheutti tehottuutta. Joukon bloki aiheesta.

Aku Ankan taloustiede

Suurin osa suomalaisista minä mukaan lukien on saanut käsityksensä taloudesta lukemalla Aku Ankkaa. Keskeisin viesti on säästäväisyys – kun säästää, niin rahat kertyvät rahasäiliöön. Toinen viesti on, että rahaa tehdään erinäisillä transaktioilla ja keinottelulla – ostetaan ja myydään osakkeita, keinotellaan erilaisilla arvopapereilla ja kiinteällä omaisuudella. Kolmas viesti on, että rikkaat ovat rikkaita ja köyhät köyhiä – työnteko ei kuulu rikkaille.

Siinä vieressä istuu fasistinen raivo ja tuhovoima

Ihmisen on kohtalokasta ajautua vieraantuneeseen tilaan kaiken herruuteen tähtäävän talouskoneiston tulosyksikkönä. Sellaisessa toimintaympäristössä voi vieraantuneen ihmisen kehityksessä tapahtua vain taantumaa. Vieraantuneelle annetaan jokin hyrrä tai helistin loppuelämäksi, jota heiluttamalla hän kulkee kohti tyhjäksi tulemistaan surullinen virne kasvoillaan. Lähijunassa vieraantuneet miehet katsovat älypuhelimesta pornoa vaatien äänekkäällä käytöksellään myös muiden matkustajien huomion.

Jakamistalouden uusi aluevaltaus: työtä pilvessä aamusta iltaan

Oman aikansa edelläkävijä Adam Smith totesi jo 1700-luvulla, että työnjako ja vapaus mahdollistavat ihmisten erilaisten lahjojen hyödyntämisen. Smithin ajattelu on edelleen ajankohtaista. The Financial Times kirjoitti lokakuussa kolumnissaan jakamistalouden uudesta aluevaltauksesta, jossa työnantajat vievät työtehtäviä ja projekteja pilvipalveluihin, erilaisiin “platformeihin”. Platformeista tai alustoista työntekijät ympäri maailmaa voivat poimia heidän taidoilleen sopivia työtehtäviä ja projekteja.

Onko pääministeri Juha Sipilän talousajattelu riittävän ajanmukaista?

Olisiko pääministeri Juha Sipilän ja hänen hallituksensa pitänyt enemmän pysyä kansantaloustieteen kehityksessä mukana, jotta maamme pelastuisi taloudelliselta ahdingolta? Mikä on nykyhallituksen käsitys markkinataloudesta ja julkisesta vallasta?

Laiskat kilpailuviranomaiset ruokailevat teillä

1990-luvulla loppuun saatetun vähittäis- ja tukkukaupan keskittymisen jälkeen Suomen vähittäiskaupan duopolistinen tilanne jatkui toistakymmentä vuotta. Kilpailuviranomaisten puuttumatta asiaan keskittymisen myötä jo ennalta tai edes duopolistisen tilanteen muodostumisen jälkeen.

Komentotalous ja talouskomento

Toisen maailmansodan jälkeen muodostuneissa itäblokin maissa suunnitelmatalous kehittyi komentotaloudeksi. On selvää, että sille voidaan irvailla yhä tänään kuin tehtiin 1970-luvullakin. Suunnitelma- tai komentotalouden lähtökohtiin kuuluu talouden suunnittelun ja säätelyn valtiolähtöisyys. Tämä piirre sinällään ei ole kadonnut mihinkään nykyisten yhteiskuntien toiminnasta.

YLE - julkista palvelua - kenen lippua kannat?

Yle on suomalaisten omistama mediayhtiö, joka rahoitetaan Yle-verolla. Ylellä on laissa säädettyjä julkisen palvelun tehtäviä.

Informaatiokampanja S-ryhmän Ale-hinnoista on nyt joka Ylen uutislähetyksen aiheena, kuuluuko Ale-tuotteiden markkinointi Ylen julkisen palvelun tehtäviin?

Täystyöllisyys ja NAIRU

Nykyisin täystyöllisyyden mittarina käytetään NAIRU työttömyyttä. Se on se työttömyyden taso jossa palkkainflaatio ei kiihdy. Malli on yleisesti hyväksytty esimarxilaisten taloustieteilijöiden keskuudessa vaikka pohjaakin Marxin teoriaa suhteellisesta liikaväestöstä. Klassinen koulukunta on siis kopioinut sen Marxilta. Teoria olettaa. On tietty työttömyyden taso jonka alittuessa palkat käyvät nousemaan ja seuraa kustannusinflaatio. Kustannusinflaatiota pidetään yleisesti pahana.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä