SannaLauslahti

Kaikki blogit puheenaiheesta Maapallon lämpeneminen

Merijää kasvussa navoilla, paniikkia luodaan peruusteettomasti

Perusteetonta paniikkia luodaan ilmastonmuutoksella. Mitään poikkeuksellista ei ole tapahtumassa jääpeitteiden osalta.

Merijään laajuus ja maapallon lämpötila korreloivat hyvin keskenään, 2000-luvulla lämpötila ei ole enää noussut.

Globaali merijää on ollut hyvin vakaa koko mittausjakson aikana, ja on nyt melkein korkeimmalla tasolla Holoseenin aikana. Arktisen jääpeitteen sulaminen ja vastaavasti Antarktisen merijään laajentuminen 1979 jälkeen ovat olleet seurausta sisäisestä vaihtelusta merivirtojen osalta ja osin luonnollisesta muutoksesta.

Metsäkato ja ilmastonmuutosta

Ilmastonmuutoksen todellisia syitä ei juurikaan koskaan tuoda esille. Kinastelu on jäänyt hiilidioksidin osalta väittelyyn, mikä ei johda todellisten syiden esillepanoa lämpenemisen osalta.

Ensinnäkin aurinko on ollut aktiivisin tuhanteen vuoteen. Usein kuitenkin tuodaan esille päinvastaista tietoa, että auringon aktiivisuus on laskenut 1950-luvulta lähtien. Tämä tieto ei kumoa edellä kerrottua faktaa, auringon aktiivisuus on hieman tullut alaspäin, mutta on ollut edelleen aktiivinen, aktiivisuus on vaan laskenut.

Ranskalaisen klimatologin kehotus tiedemiehille: ottakaa etäisyyttä IPCC:hen

Ranskalainen edesmennyt klimatologi, Marcel Leroux, pitää meteorologian ja klimatologian erottamista keinotekoisena asetelmana, eikä pidä kasvihuoneilmiötä ilmastonmuutoksen syynä.

[To date, definitive answers to questions about ultimate causes and effects of global warming remain elusive. In Global Warming - Myth or Reality? . Marcel Leroux seeks to separate fact from fiction and lays out the scientific cause of the sizable sceptical scientific community that challenges the accepted wisdom.

Ilmastonmuutoksesta tehdään totta uskonnon ja fasismin keinoin

Ilmasto on lämmennyt 1900-luvulla ja hiilidioksidipäästöillä on osuutta siihen. Kuitenkaan hiilidioksidipäästöjä ei ole saatu kuriin, mitkään keinot eivät ole pystyneet estämään sen tasaista kasvua ilmakehässä. Ilmaston vakiointitoimet ovat käytännössä epäonnistuneet.

Joulun hiilijalanjälki

Yhdistyneiden Kansakuntien huolenaiheena on ollut väestönkasvu. [United Nations Brundtland Report (Chapter 2: sub-Section 4: “Ensuring a sustainable level of population”).]

Kohtuullisuuteen panostaminen tuo tulosta säännöllisissä ilmastoneuvotteluissa

USAn hallinto vetoaa nyt puutteelliseen lämpötiladataan, joka puolestaan vääristää hiilidioksidin oletettua osuutta ns. kasvihuoneilmiössä. Sen lämmittävää vaikutusta on liioiteltu ilmastomallinnuksissa. Joten tulevaisuuteen tähtäävät ilmastomallit antavat myös tämän takia välttämättä väärää informaatiota.

Biologia ja auringon aktiivisuuden hiipuminen hillitsevät ilmastovouhotusta

Biologian avulla ilmakehän hiilidioksidi hakeutuu tasapainotilaan viiveellä.

On kaikin puolin paikallaan kehittää vaihtoehtoisia energialähteitä fossiilisille polttoaineille. Ja niistä voidaan luopua sitä mukaa kun kannattavuus ja saatavuus antavat myöden. Suomi pitkien matkojen ja kylmänä maana tarvitsee edullista energiaa. Olemme pärjänneet vientimarkkinoilla juuri edullisen energian turvin. Tätä kilpailuvalttia ei saa myöskään maksattaa tavallisten kansalaisten sähkölaskussa, kuten nyt on jo siitä merkkejä olemassa.

Loput ihmisistä saa kävellä avojaloin aavikolla saatanan sytyttämässä helteessä

Tällä pienellä planeetalla ei ole paratiisia eikä pimeää onkaloa, johon toisistaan riippuvaiset systeemit eivät vaikuttaisi koko määrällään. Maapallo on kuin kierteellä pyörivä keilapallo, jonka millimetrin korkuisella pinnalla on hieman elämän tahroja. Keilapallo päätyy uuteen olomuotoon jokaisen heiton jälkeen, kun sen pintaa pyyhkäistään kemikaaleihin kosteutetulla liinalla. Se kaikki paha johtuu ihmisen toiminnasta maan päällä. Ihmisen täytyy pitää pallonsa puhtaana, jaettava sen elämää ylläpitävät resurssit tasaisesti kaikkien ihmisten kesken.

2000-luvulla ei lämpene, ilmakehän hiilidioksidin kasvu taittunut

Luonnossa ei ole lineaarista kasvua, vain antropogeeninen hiilidioksidi kasvaa lineaarisesti ilmakehässä, usein toistettu väite ilmastouskonnon kannattajien taholta. Noin pintapuolisin tarkasteluin näin se asia on ja luonnon osalta väittämä pitää kutinsa. Antropogeenisen hiilen osalta kasvua on vielä odotettavissa, koska suuret ja väkirikkaat maat, kuten Kiina ja Intia joutuvat vielä nostamaan elintasoaan pitkälti perustuen fossiilitalouteen. Paljon töitä tehdään näissäkin maissa luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi ja hiilinielujen kasvattamiseksi.

Jääkelejä Etelä-Suomea myöten

Tähän aikaan vuodesta jäät lähtevät joista ja järvistä, kevät on kuitenkin myöhässä tänä vuonna, eikä jäälauttoja ole vielä liikkeellä.

Kylmä pakkastalvi on kohta takana, ja jäädään jännäämään, että tuleeko kesä ajallaan, saadaanko sato korjattua syksyllä jne. Viime vuonna oli jo hilkulla monella sadonkorjuun kanssa, kaikkialla Suomessa sadonkorjuu ei onnistunut, kasvukausi loppui vääjäämättä kesken.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä